Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 8

Tom VI, część 8 - Dokumentacja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1971

 

Nota bibliograficzna

Indeks materiałów zawartych w „Acta Hlondiana” tom VI, część 8

Wykaz przejrzanych źródeł


I. PROGRAMY UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANYCH Z OSOBĄ KARD. A. HLONDA 1928-1963

Program akademii ku czci kard. A. Hlonda, Prymasa polski w Zakładzie Salezjańskim we Wiedniu 11 grudnia 1927

Program akademii ku czci kard. A. Hlonda w Monachium 5.II.1928

Program uroczystości beatyfikacyjnych ks. Jana Bosko w Poznaniu, 31 V - 1 VI 1930

Program podróży kard. A. Hlonda do Francji 30 V - 10 VI 1934

Podróż ks. Kardynała Prymasa do Francji [1]

Podróż ks. Kardynała Prymasa do Francji [2]

Visite de Son Eminence le Cardinal Hlond

Program Międzynarodowego Kongresu Filozofji Tomistycznej w Poznaniu

Program uroczystości koronacyjnych Matki Bożej pokoju w Kościele Tytularnym kard. A. Hlonda - Rzym 18 XI 1934

Programma XXXIV. Cogressus Eucharistici Internationalis

Program XIX Zjazdu Katolickiego w Środzie w dniach 28-29 VI 1939 r.

Program Akademii ku czci kard. A. Hlonda, Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców w XV-tą rocznicę jego zgonu


II. NIEDRUKOWANE ARTYKUŁY CZŁONKÓW ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO POŚW. POSTACI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1953-1968

Ks. Andrzej Świda SDB, Ks. Prymas August Hlond duchowy wódz Polski

- Rys historyczny
- Organizowanie Królestwa Bożego na ziemi
- Ekspiacja drogą Królestwa Bożego
- Da mihi animas coetera tolle

Ks. Leon Szała SDB, August Kardynał Hlond, Prymas Polski. Zarys biograficzny

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Przewodnik Ludu Bożego i budziciel nadziei świętej w sprawiedliwość Bożą - kard. A. Hlond, Prymas Polski

- Rys biograficzny kard. A. Hlonda
- Przewodnik Ludu Bożego i budziciel nadziei świętej w sprawiedliwość Bożą
- Źródła duchowej wielkości kard. A. Hlonda
- Obiekty miłości w życiu kard. A. Hlonda
- Zakończenie


III. ARTYKUŁY POLSKIEJ PRASY POŚWIĘCONE KARDYNAŁOWI AUGUSTOWI HLONDOWI 1935-1961

Ks. Prymas Hlond w Pradze. Posłannictwo krzyża

Walka duchów

Przegląd prasy katolickiej. Na marginesie listu pasterskiego

Ks. Prymas o katolickich zasadach moralnych

Stanisław Piasecki, Czytając list pasterski

Wielki Kardynał

Ks. Prymas uwolniony

J. Eminencja ks. Kardynał wśród Wojska Polskiego

Dzień modlitw za Polskę

Nekrolog poświęcony kard. A. Hlondowi

Ks. Mieczysław Żywczyński, Hlond August


IV. ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE O KARD. A. HLONDZIE 1926-1948

Zum aschied des Bischops Dr. Hlond

Josef Heeb, Kardinal Hlond - Primas von Polen

J. H. /Josef Heeb/, Ein Freund der Verständigungs arbeit

Don Augustino Auffray SDB, Modèle de pasteur

Charles Pichon, Le Primat de Pologne vient en France

Die Hirtenbriefe des Kardinal Primas von Polen

Es spricht: „Gott selber...”

Le cardinal Hlond à Paris

Apologetische Blätter 15 XI 1945

Un apotre intrepide /O kard. A. Hlondzie, Prymasie Polski/


V. ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE POŚWIĘCONE POLSCE PODCZAS OKUPACJI 1939-1942

Jules Lebreton, L’occupation Allemande en Pologne. La Lutte contre le Peuple et la Foi

Das Schicksal der Polen in dem von den Deutschen Besetzten Gebiet

The world overseas. The soviets polish conquests

Stalin. Temporary holder of the Ukraine by Leon Trotsky

Documentazione. La situazione degli ucraini in Polonia

Un articolo di S.E. Mons. Besson su l’attività della Santa Sede per le vittime della guerra

A proposito di una pubblicazione


VI. FRAGMENTY KSIĄŻEK, POŚWIĘCONE KARD. A. HLONDOWI

Bronisław Mamon, Karol Ludwik Koniński

Stanisław Schimitzek, Na krawędzi Europy. Wspomnienia portugalskie 1939-1946

Jerzy Janusz Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji

Stanisław Zabiełło, O rząd i granice. Walka dyplomatyczna o sprawę polską w II wojnie światowej


VII. SERWISY PRASOWE DOT. KARD. A. HLONDA

„Niech żyje Olsztyn”. Ks. Prymas Kardynał Hlond wita wiernych oczekujących jego błogosławieństwa

Raporty poselstwa polskiego w Meksyku o położeniu Kościoła Katolickiego w tym kraju - 04.11.1936

Raport poselstwa polskiego o położeniu Kościoła Katolickiego w Meksyku - 31.05.1937

Raport poselstwa polskiego o położeniu Kościoła Kat. w Meksyku - 11.09.1937

Dodatek do raportu o położeniu Kościoła katolickiego w Meksyku dołączony do listu Stanisława Sławskiego z 16 grudnia 1937 r. skierowanego do kard. A. Hlonda, Prymasa Polski w sprawie odznaczenia papieskiego dla M. Marchlewskiego


IX. INSTRUKCJA STOLICY APOSTOLSKIEJ W SPRAWIE KINEMATOGRAFII KATOLICKIEJ 1938

List kard. G. Pizzardo do kard. A. Hlonda w sprawie kinematografii - 10.06.1938

Promemoria w sprawie kinematografii katolickiej


X. MEMORIAŁY POLITYCZNE I SPOŁECZNE DORĘCZONE KARD. A. HLONDOWI 1936-1938

/Streszczenie memoriału przedstawionego imieniem b. kombatantów przez p. Jakubowskiego, pierwszego sierżanta Rzeczypospolitej p. gen. Śmigłemu-Rydzowi przed mianowaniem go na marszałka Polski - 6 listopada 1936 r./

Tezy ideowe

Pro memoria w sprawie normalizacji stosunków wewnętrznych i planu dziesięciolecia rządów w Polsce

- Wstęp
- I. Plan akcji
- II. Dwie błędne idee polityczne
- III. Plan dziesięciolecia rządów w państwie
- IV. Etap pierwszy - rząd normalizacji stosunków wewnętrznych
- V. Etap drugi - prace Rady Narodowej
- VI. Trzeci etap - blok wyborczy 1940 roku
- VII. Czwarty etap - rządy po 1940 roku
- VIII. Zakończenie

Pismo prof. Mariana Zdziechowskiego do Marszałka Rydza Śmigłego z powodu procesu wytyczonego prof. USt. Batorego w Wilnie Stanisławowi Cywińskiemu

Aneks do listu prof. St. Dabrowskiego do kard. A. Hlonda - 29 X 38


XI. PISMA URZĘDOWE I INNE DOTYCZĄCE KARD. A. HLONDA 1936-1946

Decretum de 1-me Concilio Plenario Reipublicae Polonae convocando

Decretum de IIs qui ad 1-un Cocncilium Plenarium Reipublicae Polonae vocandi seu invitandi sunt

Notatki życzeń w sprawie Akcji Katolickiej

Pismo bpa Walentego Dymka w sprawie odznaczeń - bez daty

W sprawie Komitetu Budowy Kościoła Akademickiego w Poznaniu i jego postulatów dotyczących celu tejże świątyni

W sprawie opłat na rzecz duszpasterstwa zagranicznego

Majątek Seminarium Zagranicznego na dzień 1-go lipca 1938 r.

Zestawienie długów Seminarium Zagranicznego na dzień 1-go lipca 1938 r.

Projekt nieznanego autorstwa w sprawie nowych granic Wolnego Miasta Gdańska - 1939

Zaproszenie na benedykcję opactwa Dom E. Dupriez w Hautecombe 21 IX 1943

Zawiadomienie kard. A. Hlonda przez Dziekana Kolegium Kardynalskiego o zgonie kard. Justyniana G. Seredi, Prymasa Węgier

Księga pamiatkowa OO. Paulinów na Jasnej Górze


XII. PROTOKÓŁ Z OBRAD EPISKOPATU, ROZMÓW Z RZĄDEM I INNYMI URZĘDAMI 1926-1947

Protokół w sprawie Komisji Mieszanej dla Ochrony Zabytków Sztuki i Kultury Kościelnej

Protokół posiedzenia Komisji Episkopatu dla spraw Akcji Katolickiej w Katowicach dnia 29 grudnia 1935 r.

Protokół z posiedzenia Rady Społecznej przy Prymasie Polski w dniu 8 czerwca 1938

Protokół Konferencji Episkopatu z 26 IV 1939

- List Episkopatu Polski do Ojca św. Piusa XII /Aneks 1/
- Stan obecny Chrześcijańskich Związków Zawodowych Robotniczych - ich potrzeby /Aneks 2/

Konferencja Podkomisji do Komisji Prawnej Episkopatu dla obrony spraw kościoła wobec ustawodawstwa państwowego. Warszawa, dnia 27 kwietnia 1939

Bp Stanisław Łukomski, Poświęcenie broni wojennej

Protokół Komisji Głównej Episkopatu odbytej w dniu 22 październiak 1946 r. w Warszawie

Protokół rozmów bpa Z. Choromańskiego z przedstawicielem rządu

Protokół rozmów z rządem


XIII. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA KAT. NA EMIGRACJI ODBYTEJ W MINISTERSTWIE SZ W WARSZAWIE 16 XI 1935

Konferencja młodzieżowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Warszawa - 16 listopada 1935 r.


XIV. SZKICE PROJEKTÓW I INNE PISMA DOTYCZĄCE SPRAW KOŚCIELNYCH 1935-1938

W sprawie projektu kursów w Seminariach Duchownych dla zwalczania bezbożnictwa i sekt heretyckich na terenie archidiecezyj gnieźnieńskiej i poznańskiej

Uwagi bpa W. Dymka do projektu kursów w seminariach w sprawie zwalczania bezbożnictwa

W sprawie Fundacji Barona Henryka Sprengera

Statut fundacji wychowawczej im. Henryka Sprengera z Działynia

Kuria Arcybiskupia do kard. A. Hlonda w sprawie Fundacji H. Sprengera - 14.04.1937

- Maszynopis. Do listu załącznik projektu fundacji im. H. Sprengera w języku niemieckim
- Załącznik II

Postulaty Katolickiego Nauczycielstwa w związku z t.zw. „Dniami katolickimi”, skierowane pod adresem kard. A. Hlonda

Rezolucja

Odpowiedź bpa A. Laubitza w sprawie postulatów Katolickiego Nauczycielstwa skierowanych do kard. A. Hlonda - 10.09.1938

Odpowiedź bpa W. Dymka na postulaty Katolickiego Nauczycielstwa - 21.10.1938


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2391 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone