Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 9

Tom VI, część 9 - Dokumentacja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1971

 

Nota bibliograficzna

Indeks materiałów zawartych w „Acta Hlondiana” tom VI, część IX

Wykaz przejrzanych źródeł


I. SPISY DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO W CELACH POLITYCZNYCH I KOSCIELNYCH
1. LISTA KSIĘŻY ARCHIDIECEZJI GNIEŹN. I POZN. UWAŻANYCH ZA PRORZĄDOWYCH W OKRESIE SANACJI
2. LISTY KSIĘŻY PRACUJĄCYCH WE FRANCJI W CZASIE II-GIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Pismo naczelnika Wydziału Wewnętrznego Wojewody Poznańskiego do starostów powiatowych w sprawie księży katolickich usposobionych prorządowo i współpracujących z sanacją - 23.03.1938

Lista księży powiatu Chodzież uważanych za prorządowych

Pismo starosty chodzieskiego do Naczelnika Zwirskiego w Poznaniu - 03.1938

Lista księży powiatu Gniezno uważanych za prorządowych

Pismo starosty gnieźnieńskiego do Naczelnika Zwirskiego - 25.03.1938

Lista księży powiatu Gostyń uważanych za prorządowych

Pismo starosty gostyńskiego do Naczelnika Zwirskiego - 25.03.1938

Lista księży powiatu Jarocin uważanych za prorządowych

Pismo starosty jarocińskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Kępno uważanych za prorządowych

Pismo starosty kępińskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Kościan uważanych za prorządowych

Pismo starosty kościańskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Krotoszyn uważanych za prorządowych

Pismo starosty krotoszyńskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Leszno uważanych za prorządowych

Pismo starosty leszczyńskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Międzychód uważanych za prorządowych

Pismo starosty międzychodzkiego do Naczelnika Zwirskiego - 25.03.1938

Lista księży powiatu Mogilno uważanych za prorządowych

Pismo starosty mogileńskiego do Naczelnika Zwirskiego - [brak daty]

Lista księży powiatu Nowy Tomyśl uważanych za prorządowych

Pismo starosty nowotomyskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Oborniki uważanych za prorządowych

Pismo starosty obornickiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Ostrów uważanych za prorządowych

Pismo starosty ostrowskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Poznań uważanych za prorządowych

Pismo starosty poznańskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Rawicz uważanych za prorządowych

Pismo starosty rawickiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Szamotuły uważanych za prorządowych

Pismo starosty szamotulskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Śrem uważanych za prorządowych

Pismo starosty śremskiego do Naczelnika Zwirskiego - 26.03.1938

Lista księży powiatu Środa uważanych za prorządowych

Pismo starosty średzkiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Wągrowiec uważanych za prorządowych

Pismo starosty wągrowskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Wolsztyn uważanych za prorządowych

Pismo starosty wolsztyńskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Września uważanych za prorządowych

Pismo starosty wrzesińskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Lista księży powiatu Żnin uważanych za prorządowych

Pismo starosty żnińskiego do Naczelnika Zwirskiego - 24.03.1938

Wykaz księży katolickich w wojew. poznańskim

Wykaz księży należących do O.Z.N.

Lista księży polskich, pracujących w Francji nieokupowanej

Lista księży polskich pracujących we Francji w czasie wojny

Lista księży polskich pracujących we francji z zaznaczeniem tych, którzy otrzymali intencje mszalne od kard. A. Hlonda

Lista księży polskich we francji niezajętej


II. MEMORIAŁY PRYWATNE I URZĘDOWE

Memoriał ks. Wiktora Bilskiego do kard. A. Hlonda - 01.04.1937

Memoriał cechu czapniczego do kard. A. Hlonda w sprawie konkurencji ze strony SS. szarytek - 22.08.1938

Mec. Stanisław Sławski, Memoriał w sprawie patronatu rządowego w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej

Lista kwestionowanych patronatów przez Urząd Wojewódzki w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej


III. DEKLARACJE POLITYCZNE, UCHWAŁY I INNE PISMA 1929-1938

Deklaracja Stronnictw PPS, Wyzwolenia i Związku Chłopskiego wręczona Prezydentowi RP w czasie przesilenia rządowego 1929

Deklaracja Stronnictwa Narodowego w sprawie ustąpienia gabinetu Kazimierza Świtalskiego w grudniu 1929 r.

Przepisy i wskazówki dla księży polskich we Francji


IV. SPRAWOZDANIA POLSKICH ORGANIZACYJ SPOŁECZNYCH Z DZIAŁALNOŚCI WE FRANCJI W LATACH 1940-1943

Sprawozdanie P.C.K. we Francji o sytuacji polskich uchodźców na terenie Francji z 1 III 1941

- Feliks Chiczewski do kard. A. Hlonda - 01.03.1941
- Syntetyczne sprawozdanie o obecnej sytuacji uchodźców we Francji

Zbigniew Karasiński do Prefekta Tarbes - 11.04.1941

Aneks. Notice concenant l’activité de la Croix Rouge Polonaise à Lourdes

Dr Stanisław Jurkiewicz do kard. A. Hlonda w związku ze sprawozdaniem z działalności P.C.K. we Francji - 01.04.1942

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża we Francji

- Organizacja P.C.K.
- Ogólne wytyczne akcji opiekuńczej
- Opieka nad b. kombatantami
- Pomoc dla jeńców wojennych
- Opieka schroniskowa
- Opieka otwarta
- Akcja opiekuńcza P.C.K. w obozach francuskich
- Akcja sanitarna
- Opieka duszpasterska
- Opieka nad młodzieżą
- Akcja kulturalno-oświatowa
- Opieka nad Polakami we Francji okupowanej
- Biuro poszukiwań
- Gospodarka finansowa
- Uwagi końcowe

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Polakami do kard. A. Hlonda - 06.03.1942

Pierwsze sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki nad Polakami we francji /opracowane w związku z budżetem na I kwartał 1942 roku/

- Organizacja wewnętrzna
- Budżet i finanse
- Wytyczne działalności
- Budżet Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji za pierwszy kwartał 1942 roku
- Szczegółowy komentarz do budżetu Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji na I kwartał 1942 roku

Raport P. Kalb, Alzatczyka w sprawie demoralizacji dziewcząt alzackich - 12.10.1941


V. SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH Z OKAZJI 25-LECIA SAKRY BISKUPIEJ PIUSA XII, OBCHODZONYCH WŚRÓD POLSKICH UCHODŹCÓW W MAJU 1942 R. WE FRANCJI NIEOKUPOWANEJ

Le jubile episcopal de Sa Saintete Pie XII dans Les centres de Polonais émigrés et réfugiés en france non-occupée

- I. Generalites
- II. Manifestation locales


VI. RAPORTY PRYWATNE DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH ORGANIZACJI O SYTUACJI KOSCIOŁA W POLSCE W LATACH 1939-1941

Raport ks. Zygmunta Kaczyńskiego, dyrektora KAT’u o położeniu Kościoła Katolickiego w Polsce pod okupacją niemiecką

Sprawozdanie ks. Józefa Jarzębowskiego, marianina o położeniu Kościoła Katolickiego w archidiecezji wileńskiej na przełomie 1939/1940 roku - 24.03.1941

- Podział diecezji wileńskiej
- Arcybiskup Jałbrzykowski
- Taktyka bolszewicka na Litwie i w Wileńszczyźnie
- Próba jej wyjaśnienia
- Walka z religią i jej przejawy
- Młodzież
- Masy a bolszewizm
- Białoruś
- Księża polscy
- Bolesna sprawa
- Nominat wileński
- Objawy mistyczne

Referat w sprawach Kościoła i prześladowaniu duchowieństwa

- Charakterystyka ogólna
- Diecezja częstochowska
- Diecezja kielecka
- Diecezja sandomierska
- Archidiecezja krakowska
- Diecezja tarnowska
- Diecezja przemyska
- Diecezja lubelska


VII. ARTYKUŁY I RAPORTY DOTYCZĄCE SPRAW POLSKI I KOŚCIOŁA W CZASIE OKUPACJI /DRUKI I MASZYNOPISY/

Pierre Sauret, Męczeństwo Kościoła w Polsce

Antonio Corsetti, La Germania e il culto cattolico in Polonia

Walther Biachetta, Das wahre Gesicht Polens

Sprawozdanie. Egon Peter: Raubstaat Polen

Emisja Stacji Radiowej Watykańskiej. Wigilijne orędzie Ojca św. Piusa XII a przyszły pokój

Pius XII a Polska

Zygmunt Nowakowski, Ambarasująca cisza

Zygmunt Nowakowski, Głos potępionego

Le Saint-Siège et la guerre

Jugements sur la „politique” du Saint- Siège

Die „Eindeutschung” ehemals polnischer Gebiete

Jehova es ist Feierabend!

Eine wichtige Stellungnahme des Gauleiters


VIII. PISMA RÓŻNE, DOTYCZACE KARD. A. HLONDA. ARTYKUŁY, WSPOMNIENIA, SERWISY PRASOWE 1928-1971

Guz Eugeniusz, Jeszcze o Hlondzie

Pobyt w Płocku ks. Prymasa Hlonda

Ks. Prymas poświęca Dom Rekolekcyjny

Ks. Marcin Rolewski, Świątobliwa Królowa Polski Jadwiga

Z kroniki klasztoru SS. Niepokalanek w Szczecinku

Projekt przedmowy JE Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka do pracy doktorskiej ks. Karl Salesny’ego, salezjanina pośw. kard. A. Hlondowi, pisanej na Uniwersytecie Wiedeńskim

Przemówienie powitalne wygłoszone przez ks. Antoniego Kołodziejczyka, Wikariusza Inspektorii św. Stanisława Kostki dnia 16 sierpnia 1971 w Czerwińsku nad Wisłą z okazji przyjazdu kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski na otwarcie „Izby pamiątek po kard. Auguście Hlondzie”

Przemówienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski wygłoszone 16 sierpnia 1971 roku w Czerwińsku nad Wisłą w kaplicy seminaryjnej z okazji otwarcia i poświęcenia „Izby pamiątek po Kardynale A. Hlondzie, Prymasie Polski”

Wpisy polskich kardynałów do księgi pamiątkowej - Izba pamiątek po kard. A. Hlondzie, Prymasie Polski - Czerwińsk nad Wisłą

Na ingres kard. A. Hlonda, Prymasa Polski do Warszawy 30 V 1946


IX. PISMA URZĘDOWE DOTYCZĄCE KARD. A. HLONDA 1936-1942

Polisa ubezpieczeniowa kard. A. Hlonda, Prymasa Polski

Wyciąg konta funduszu jubileuszowego dla ks. Kardynała Kakowskiego

Zaświadczenie, wystawione przez ks. Wojciecha Rogaczewskiego, dyrektora polskich kapelanów okręgu Lion dla ks. Antoniego Baraniaka, sekretarza kard. A. Hlonda, Prymasa Polski

Rozkład rekolekcyj dla Polaków w Lourdes 5-9 IV 1941

Program uroczystości z okazji XXV-lecia sakry biskupiej Piusa XII w Lourdes, 14 maja 1942


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2330 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone