Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1945-1948

Słowo Wstępne do Pisma Świętego Nowego Testamentu.

Warszawa, dnia 15 czerwca 1948.

Drodzy Rodacy na obczyźnie!

Jakże się cieszę, że trafia do Was ta piękna książka, zawierająca najnowszy polski przekład Pisma Świętego Nowego Testamentu. Przedstawiam Wam ją jako najcenniejsze wydawnictwo Polski powojennej.

Wśród potopu potwornych błędów, zakłamania i zorganizowanego bezbożnictwa tylko znajomość i zrozumienie prawd objawionych przywrócić mogą chrześcijański ideał życia. Jedynie stosowanie zasad Ewangelii może odnowić oblicze ziemi. Nowy Testament bowiem to niezastąpiona biblia wszystkich ras, kodeks stuleci, istotny program każdego rzeczywistego odrodzenia. Jako słowo Boże jest natchnieniem sumień i wiecznym ośrodkiem prawdy, zasadą i tajemnicą szczęścia, królewskim szlakiem duchowego postępu. Bez stosowania Odkupienia Chrystusowego nie ma wyzwolenia z grzechu, nie ma odwrotu od barbarzyństwa, nie ma warunków dla miłości i braterstwa. Nowego Testamentu nie zastąpią deklaracje praw człowieczych, rewolucyjne manifesty, karty polityczne. Bez ducha Nowego Testamentu nowoczesny człowiek nie odnajdzie sensu życia, narody nie zaznają ni sprawiedliwości ni pokoju, ludzkość nie scementuje swej jedności. Nowy świat zrodzić się może jedynie z wypełnienia Ewangelii Królestwa głoszonego po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom (Mt 24,14).

Ukochani Rodacy! Na zawodnych ścieżkach tułacze j zsyłki dręczy Was nieraz ból rozczarowania i szlachetnej tęsknoty. Zwątpienie zakrada się niejednemu w duszę. Weźcie do ręki tę świętą książkę i wczytujcie się w jej treść jedyną. Ona ma cieplejsze słowa dla tych, którzy cierpią i ucinają się pod ciężarem. Żadne inne czytanie nie działa tak kojąco na obolałe serca. Żaden pisarski geniusz nie zastąpi swym talentem biblijnych klejnotów natchnienia. Odszukajcie tam siebie i swą chorą duszę, swe najpoufniejsze odruchy i górne powołanie. Tym rozważaniom oddani na drogę pogan nie zajdziecie (Mt 10,5) mimo hajduckiego tańca ciemnych mocy na ziemi i w przestworzach.

Przy wznowionym wcielaniu Nowego Testamentu, przy rechrystianizacji całego życia narodowego spotkać się mamy wszyscy Polacy. Nadchodzi dla Polski wielki dzień Miłosierdzia Pańskiego. Czytajcie i całujcie Ewangelię Chrystusa Króla jako zasadniczą kartę naszej wielkości. Przywdziewajcie Mateuszową szatę godową. Gotujcie drogę pańską, torujcie ścieżki Jego (Mt 5,5). Do kraju wracajcie z dostojeństwem wyzwolenia z niewoli skażenia na wolność chwały synów Bożych (Rz 8,21).

I wspólnie wypraszajmy Polsce łaski oraz-nową misję dziejową w wszechświatowych planach Bożego Królestwa, By stanąwszy wysoko mocami Ducha Świętego hetmaniła szczęśliwym czasom powszechnej urzeczywistnionej dobrej nowiny. Wieszcze znaki w tym względzie są Polsce wyraźnie łaskawe. Przyjdź Panie Jezu (Ap 22,20).

A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj kieruje drogą Waszą ku nam (Tes 3,11).


Druk: Ks. E. Dąbrowski (przekł.), Pismo Święte Nowego Testamentu, Frankfurt n/M. 1948, s. 4-6;
także: Dzieła, s. 878-879.

Drukuj cofnij odsłon: 3982 aktualizowano: 2012-03-15 00:01 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone