Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Forum Przyjaciół Prymasa

I Forum Przyjaciół Prymasa kard. A. Hlonda - 12 i 13 października 2013

Ośrodek postulatorski Towarzystwa Chrystusowego zorganizował w dniach 12 i 13 października „Forum Przyjaciół Kardynała Augusta Hlonda”. Na spotkanie w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przybyli przedstawiciele instytucji i organizacji związanych ze Sługą Bożym. Przyjechali goście z rodzinnych stron Kardynała: ze Śląska, a szczególnie z Mysłowic, byli przedstawiciele środowiska salezjańskiego z Krakowa, Piły, Lądu i Rumi, reprezentant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, delegacja z Gimnazjum im. Augusta Hlonda ze Stargardu Szczecińskiego, z parafii katedralnej w Gnieźnie oraz z instytucji działających przy Towarzystwie Chrystusowym. Patronat nad Forum objął Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk, oraz przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki. Uczestnicy obrad, prócz dyskusji we własnym gronie, wzięli udział w pielgrzymce do Gniezna do Serca kard. Hlonda, w spotkaniu autorskim z p. Czesławem Ryszką i w niedzielnej Mszy Świętej dla przyjaciół i dobrodziejów w kaplicy seminaryjnej.

Celem spotkania była integracja środowisk hlondowskich, wymiana doświadczeń w promowaniu osoby i dzieła wielkiego Prymasa Polski czasów przełomu dziejowego, zaproponowanie nowych form współpracy oraz wspólna modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego. Owocem kilkugodzinnej dyskusji było m.in. podjęcie decyzji o zorganizowaniu kolejnego Forum za rok, tym razem w Mysłowicach, rodzinnym mieście kard. Augusta Hlonda.

Pielgrzymka chrystusowców do Serca Założyciela zgromadzenia

Dziesięć dni przed 65. rocznicą śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, w sobotę, 12 października odbyła się pielgrzymka chrystusowców do Serca Założyciela, które jest złożone w prymasowskiej katedrze gnieźnieńskiej. Pod przewodem przełożonego generalnego ks. Ryszarda Głowackiego i wikariusza generalnego ks. Bogusława Burgata do Gniezna przybyli kapłani, klerycy i nowicjusze wraz z wychowawcami oraz grupa uczestników „Forum Przyjaciół Kardynała Augusta Hlonda”.

Najpierw o świątyni opowiadał proboszcz parafii ks. kan. Jan Kasprowicz. O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył i wygłosił kazanie, jako delegat Prymasa Polski, biskup pomocniczy Krzysztof Wętkowski – wikariusz generalny archidiecezji gnieźnieńskiej.

Kaznodzieja podkreślił fakt, że Sługa Boży kard. Hlond najdłużej, bo 22 lata, był związany z archidiecezją gnieźnieńską, jako jej pasterz i jednocześnie Prymas Polski. Chociaż większość czasu rezydował w Poznaniu, a potem w Warszawie, to jednak nigdy nie zapominał o Gnieźnie. Dokonał wielu pozytywnych zmian administracyjnych w celu podkreślenia odrębności i znaczenia najstarszej siedziby metropolitarnej w Polsce. Przyczynił się także znacząco do podźwignięcia z ruin zniszczonej w czasie wojny katedry prymasowskiej. Stałym świadectwem tej troski jest fakt, że w godzinie czytań na Rocznicę poświęcenia katedry gnieźnieńskiej (1 lutego) odczytywany jest fragment kazania kardynała Augusta Hlonda wygłoszonego 25 listopada 1945 roku na otwarcie katedry po II wojnie światowej. Sam Sługa Boży pragnął, aby jego serce spoczęło w Gnieźnie.

Na zakończenie liturgii, po odśpiewaniu hymnu Towarzystwa Chrystusowego, wszyscy udali się procesjonalnie do bocznej kaplicy Łubieńskich, aby przy złożonym tam Sercu Prymasa Hlonda modlić się o łaski za jego wstawiennictwem i o jego beatyfikację.

„Prymas ze Śląska” - spotkanie z autorem książki Cz. Ryszką

W sobotę, 12 października w Domu Głównym w Poznaniu miało miejsce spotkanie autorskie z publicystą katolickim, autorem ponad 60 książek, byłym senatorem RP Czesławem Ryszką, który zaprezentował najnowszą swoją pozycję pt. „Prymas ze Śląska. Sługa Boży Kardynał August Hlond (1881-1948)”, wydaną przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach.

Aulę seminaryjną wypełnili klerycy, mieszkańcy Domu Głównego, uczestnicy „Forum Przyjaciół Kardynała Augusta Hlonda” oraz goście z poznańskich parafii.

Autor w dłuższym wywodzie przedstawił niezwykłą aktualność myśli i tekstów wielkiego Prymasa Polski w obecnych czasach. Podzielił się także wieloma osobistymi spostrzeżeniami związanymi z sytuacją religijną i społeczną w naszej Ojczyźnie. Na zakończenie p. Ryszka podpisywał swoją książkę i udzielił wywiadu katolickiemu radiu Emaus.

Medal przełożonego generalnego za promowanie osoby i dzieła kard. Hlonda

Niedziela, 13 października była dniem wyjątkowym w całym Kościele. W tym dniu papież Franciszek uroczystym aktem zawierzył świat opiece Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Również w wymiarze naszego zgromadzenia dzień ten obfitował w kilka ważnych wydarzeń.

Uroczysta Msza Święta o godz. 10.30, podczas której modlono się o dar beatyfikacji Sługi Bożego Prymasa Hlonda, była zwieńczeniem pierwszego spotkania „Forum Przyjaciół Kardynała Augusta Hlonda”. W tej Mszy uczestniczyli tradycyjnie – jak w każdą drugą niedzielę miesiąca – przyjaciele i dobroczyńcy naszego zgromadzenia.

Eucharystii przewodniczył przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki, a homilię wygłosił nasz historyk i archiwista ks. prof. Bernard Kołodziej. Ks. Bernard wychodząc od wdzięczności, która była tematem przewodnim liturgii słowa, przybliżył maryjny rys życia i przepowiadania Sługi Bożego.

Po Mszy ks. Generał, posługując się tekstem ułożonym i odmówionym w 1946 roku na Jasnej Górze przez kard. Hlonda, zawierzył Polskę, nasze Zgromadzenie i wszystkich zebranych na Eucharystii Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny (tekst zawierzenia tutaj).

Po odśpiewaniu pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową” nastąpił jeszcze jeden ważny moment. Otóż medalem przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, za wielki wkład w promowanie i propagowanie życia, dzieła i myśli Kardynała Prymasa Hlonda została odznaczona p. Joanna Olbert - prezes Akcji Katolickiej Okręgu Pomorskiego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi. Natomiast już po zakończonej Eucharystii senator Czesław Ryszka, który również zaszczycił nas swoją obecnością na Mszy Świętej promował swoją najnowszą książkę pt. „Prymas ze Śląska”.

Drukuj cofnij odsłon: 6840 aktualizowano: 2013-10-25 19:31 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone