Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

PK

Żył w wierze. Ś.p. ks. Bronisław Bryja T.Chr.

30.X.1969 zmarł w Poznaniu w wieku 40 lat ks. Bronisław Bryja, Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Przez tę śmierć Towarzystwo Chrystusowe oraz Polonia Zagraniczna poniosły wyjątkową stratę. Zmarły należał bowiem do czołowych członków Zgromadzenia oraz wybitnych znawców zagadnień polskiego wychodźstwa. Młody licealista, syn ziemi żywieckiej, znakomity harcerz w stopniu „Harcerza Orlego”, dowiaduje się o braku duszpasterzy wśród Polaków za granicą. Sprawa ta od razu go fascynuje. Posłuszny powołaniu, wstępuje w roku 1949 do zgromadzenia, które ma na celu przygotowanie duszpasterzy dla naszych rodaków za granicą.

13710
1
aktualizowano: 2012-01-23 11:26

Triumf Wielkanocy.

„Ujrzał i uwierzył...”. Z Ewangelii według św. Jana 20,1-9: A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma (które mówi), że On ma powstać z martwych.

13698
1
aktualizowano: 2012-01-23 10:55

Z Ojcem Maksymilianem.

W przeddzień beatyfikacji O. Maksymiliana Marii Kolbego odbyło się w poznańskiej Farze uroczyste nabożeństwo, w czasie którego kazanie wygłosił O. Ignacy Posadzy. współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii za granicą i jego wieloletni Generał. W tym kazaniu snuł osobiste wrażenia z wielokrotnych spotkań z O. Maksymilianem Kolbe.
Podajemy najważniejszy fragment z tego kazania:

14057
1
aktualizowano: 2012-01-23 10:52

Dla Boga i Polonii Zagranicznej.

W roku 1926 Ks. Biskup August Hlond, dotychczasowy Administrator Apostolski na Śląsku, zostaje Prymasem Polski. Biskupi, jak również cale społeczeństwo, pokładają w nim wielkie nadzieje. Również Polacy za granicą spodziewają się po nim wiele. Ten wielki myśliciel i społecznik, człowiek o wyjątkowej kulturze osobistej, znał przecież z bliska blaski i nędze polskiego wychodźstwa.

13592
1
aktualizowano: 2012-01-23 10:48

W służbie polskiego wychodźstwa.

Wielkim problemem w czasach porozbiorowych oraz w latach międzywojennych była masowa emigracja Polaków za granicę Tragedie tych ludzi miał na myśli Kardynał August Hlond, kiedy mówił o genezie polskiego wychodźstwa: „Z dziejowego bólu polskiego zrodziło się wychodźstwo i powstały nasze mniejszości za granicą”.

13994
1
aktualizowano: 2012-01-15 16:35
Wszystkich rekordów w kategorii: 95

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone