Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 6.

Tom IV, część 6 - Korespondencja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1970

 

Nota bibliograficzna


I. KORESPONDENCJA Z KS. PAWŁEM ALBERA, PRZEŁOŻONYM GENERALNYM TOW. SALEZJAŃSKIEGO

27.08.1913

17.09.1913

26.10.1913

05.07.1916

06.09.1918

09.01.1919

10.02.1919

20.09.1920

04.10.1920

30.10.1920

27.06.1920


II. KORESPONDENCJA Z KS. PIOTREM RICALDONE, PRZEŁOŻONYM GENERALNYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

18.01.1932

16.05.1932

21.09.1932

20.12.1932

05.04.1933

21.05.1933

06.02.1934

12.11.1934

29.12.1934

28.08.1935

16.12.1935

14.01.1936

20.12.1936

25.03.1937

02.05.1937

09.10.1937

21.12.1937

14.04.1938

16.11.1938

20.12.1938

26.02.1939

05.10.1939

21.11.1939

20.12.1939

29.03.1940

07.06.1940

16.07.1940

14.12.1940

02.03.1941

20.06.1941

09.10.1941

08.12.1941

09.02.1942

[bez daty]

15.06.1942

07.09.1942

27.11.1942

15.04.1943

10.05.1943

10.12.1943

14.04.1944

21.05.1944

28.04.1945

25.06.1945

10.07.1945

09.09.1945

10.02.1946

13.06.1946

28.11.1946

21.12.1946

20.04.1947

14.01.1948

25.01.1948

05.06.1948

List bez początku - 25.08.1936


III. KORESPONDENCJA Z KS. JULIUSZEM BARBERIS, KATECHETĄ GENERALNYM TOW. SALEZJAŃSKIEGO

29.05.1899

01.08.1899

02.07.1900

26.08.1900

15.10.1914

06.11.1918

15.11.1918

31.12.1919

20.09.1920

29.11.1920

03.03.1921

27.07.1921

28.10.1921

20.12.1921


IV. KORESPONDENCJA Z KS. ANTONIM CANDELA I KS. CECCHETTI

27.07.1940

21.09.1940

11.10.1940

10.01.1941


V. KORESPONDENCJA Z KS. CALOGERO GUSMANO

06.06.1920

05.11.1921

28.07.1922

07.1922


VI KORESPONDENCJA Z KS. PIOTREM TIRONE, KATECHETĄ GENERALNYM TOW. SALEZJAŃSKIEGO

12.12.1929

25.03.1930

19.07.1934

14.07.1935

09.12.1936

09.08.1937

07.11.1937

[bez daty]

17.03.1938

14.04.1938

20.07.1939

21.10.1939

01.11.1939

01.11.1939 [2]

21.01.1940

18.02.1940

19.03.1940

20.01.1941

12.11.1940

24.04.1941

14.06.1941

14.10.1941

11.12.1941

29.01.1942

Dodatek w sprawie Marii Meysner

27.02.1942

24.03.1942

17.06.1942

03.09.1942

27.11.1942

21.12.1942

27.02.1943

09.04.1943

16.04.1943

24.05.1943

04.08.1943

14.01.1944

23.06.1945

23.11.1946

04.03.1947

21.04.1947

15.06.1948


VII. KORESPONDENCJA Z KS. FRANCISZKIEM TOMASETTI, PROKURATOREM TOW. SAL.

10.03.1924

06.08.1925

05.06.1927

11.06.1927

15.06.1927


VIII. KORESPONDENCJA Z KS. STEFANEM TRIONE, DYREKTOREM POMOCNIKÓW SALEZJAŃSKICH

03.12.1925

18.08.1926

04.06.1927

26.08.1928

07.03.1930

12.03.1932

12.07.1932

22.04.1933

26.02.1939

20.12.1939

[bez daty]


IX. KORESPONDENCJA Z INNYMI SALEZJANAMI

Do ks. Józefa Wrońskiego - 29.10.1907

Do nowicjatu księży salezjanów - Klecza Dolna - 08.12.1920

Do ks. Wojciecha Balawajdra SDB - 19.02.1915

Do ks. Piotra Tirone Tow. Sal. od ks. Antonieo Hlonda i ks. Augusta Hlonda - 05.01.1925

Do ks. Fr. Wallanda - [bez daty]

Do ks. Ignacego Hlonda

- 22.12.1921
- 17.01.1928

Do ks. Teodora Kurpisza, Dyr. Zakładu Salezjańskiego w Różanymstoku - 22.09.1929

Do ks. Dyrektora Teodora Kurpisza SDB - 10.02.1931

Do Dyrektora Zakładu Salezjańskiego w Jagdberg - 31.12.1934

Do ks. Insp. J. Ślósarczyka SDB - 03.11.1945

Do ks. Jana Ślósarczyka, Inspektora Tow. Sal. Prowincji św. Jacka - 27.12.1945

Do ks. Inspektora Tow. Sal. Prow. Św. Jacka J. Ślósarczyka - 14.06.1948


X. KORESPONDENCJA Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM

Do ks. Prałata dr Antoniego Kłowo - 02.08.1935

Do ks. Edwarda Kozłowskiego - [bez daty]

Do Kancelarji Prymasowskiej w Poznaniu - 17.01.1934

Do ks. Stanisława Parasa - 08.03.1948

Do ks. Prałata Aleksandra Syskiego - 08.01.1941

Do Generała Wł. Ledóchowskiego SJ - 10.07.1934

Do o. Jacka Woronieckiego OP


XI. KORESPONDENCJA Z EPISKOPATEM KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Do bpa E. Baziaka z podziękowaniem za kondolencje z powodu zgonu swej matki Marii Hlondowej

Do biskupów polskich z podziękowaniem za kondolencję z powodu zgonu matki Marii Hlondowej

Do bpa Mariana Fulmana - 12.01.1935

Do bpa Zygmunta Łozińskiego - 20.10.1926

Do bpa Henryka Przeździeckiego - 18.08.1928

Do o. Gerarda Piotrowskiego, Wik. Apost. Syberii - 20.10.1926

Do Prefekta Ap. Brunona Wolnika S.J. - 05.04.1929

List kondolencyjny do Mons. Ernesto Filippi z powodu zgonu kard. Lualdi, abpa Palermo - 28.11.1927

Do bpa Jana Eryka Müllera, bpa Stokholmu - 19.01.1934

Do Kapituły Mediolańskiej z powodu zgonu kard. Tosi - 12.01.1929


XII. KORESPONDENCJA Z OSOBAMI URZĘDOWYMI I PRYWATNYMI

Do Kazimierza Czapli, Prezesa Izby Adwokackiej w Katowicach - 20.06.1927

Do Pana Grajka - Katowice w odpowiedzi na hołdowniczy adres - 28.12.1927

Do Fr. Polniaszka, podpułkownika Sztabu Gen. - 11.08.1930

Do Księcia Michała Radziwiłła z powodu zgonu jego matki - 03.02.1929

Do ambasadora Wł. Skrzyńskiego z powodu zgonu ks. Skirmuta - 31.05.1931

Kard. A. Hlond do Leona Walkowicza - 14.01.1932

Kard. A. Hlond do Polskiego Komitetu Międzyorganizacyjnego na ręce Leona T. Walkowicza - 31.07.1935

Do Leona T. Walkowicza

- 14.07.1936
- 14.12.1939
- 18.12.1941
- 20.10.1945
- 15.11.1945
- 31.12.1945
- 12.04.1948
- 16.05.1948
- 24.09.1948

Do hr Henry d’Yanville, członka Komitetu Kongresów Eucharystycznych - 02.08.1933

Do Prezydenta Argentyny Justo - 12.1934


XIII. KORESPONDENCJA Z INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI I ŚWIECKIMI

Prymas Polski do Ziemianek - [brak daty]

Do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - 15.05.1928

Do Związku Polek w Ameryce - 22.01.1934

Do Zarządu Głównego Związku Ziem Górskich - 20.07.1937

Do Redakcji miesięcznika „Cześć Marji” - 02.01.1932

Do „Przyjaciela Młodzieży” z okazji 25-lecia jego istnienia - 23.06.1934

Do Ksawerego Schmida-Neudorf /Luzern/ - 15.03.1929

Do Antoniego Szancera, właściciela hurtowni liturgicznej w Lwowie - 17.05.1932


XIV. UWAGI NA MARGINESIE LISTÓW

Na liście zaproszenia do bazaru przez sędziów - Poznań z 1.5.27

Na zaproszeniu Komitetu Odsłonięcia pomnika H. Sienkiewicza w Bydgoszczy

Na liście ks. Westholta, Hanaghausen 11.2.28

Na zaproszeniu na otwarcie Targów Poznańskich - Poznań 16.4.28

Na liście ministra Kwiatkowskiego w sprawie budowy Pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich, W-wa 11.10.29

Na zaproszeniu aeroklubu RP, L.dz. 3619/30

Na zaproszeniu na odsłonięcie pomnika J. Kasprowicza w Inowrocławiu z 11.8.30

Na zaproszeniu Związku B. Uczestników Wojskowej Straży Kolejowej w Poznaniu 23.8.30

Na zaproszeniu na akademię Joanny d’Arc Poznań 24.4.31

Na zaproszeniu Poznańskiego Towarzystwa Śpiewaczego 28.4.31

Na zaproszeniu ambasady francuskiej w Rzymie 9.5.31 z okazji jubileuszu 40-lecia encykliki „Rerum Novarum”

Na zaproszeniu Ogólnopol. Zjazdu Instytucyj Oszczędności W-wa 28.6.31

Na zaproszeniu na uroczystość ukończenia XI Kursu Podchorążych Śrem 28.6.31

Na zaproszeniu zarządu linii lotniczych „LOT” - W-wa 22.6.31

Na zaproszeniu Wielk. Zarządu Inwalidów Woj. PR - Poznań 24.3.31

Na zaproszeniu Zarządu Głównego Związku b. zawodowych wojskowych RP, Bydgoszcz 23.7.31

Na zaproszeniu Związku Akademików Górnoślązaków „Silesia” w Krakowie z okazji 10-lecia - 12.11.31

Do Kancelarji Prymasowskiej w Poznaniu

Do ks. Kapelana Cz. Wojciechowskiego

Na liście konsula francuskiego z 11.7.1936 w sprawie zaproszenia na święto narodowe 14.7.1936

Na liście w sprawie członkostwa Komitetu Honorowego Chóru Bułgarskiego „Gusła” Poznań 11.12.37

Na programie chóru bułgarskiego „Gusła” Poznań 16.12.1937

Na zaproszeniu KSMŻ Oddział Przemyśl - Zasanie w sprawie poświęcenia sztandaru 10.11.37

Na liście gen. Thomée z 8.9.1937

Na iście donoszącym o śmierci ks. Dr Weinmanna, Regensburg 27/9.1929

Do niemieckiego Konsula Generalnego w Poznaniu

Na marginesie nekrologu Jana Marii Augustyna Doulcet, ambasadora Francji przy Stolicy Świętej

Na liście-nekrologu Alberta Heidhausen, Beuthen 24.9.1932

Na liście kard. A. Binet, bpa Besançon z podziękowaniem za kondolencję z powodu zgonu matki M. Hlondowej z 24.1.1934

Na liście ks. Eugeniusza Okonia z kondolencją z okazji śmierci matki Marii Hlondowej

Do ambasadorowej Alfr. Chłapowskiej na jej liście

Do Alfreda Corelli, Sekretarza Generalnego Instytutu Ducha Św. i Szpitali Zjednoczonych


XV. DEPESZE KONDOLENCYJNE I INNE

Z okazji zgonu bpa Jakuba Klundera surf. pelplińskiego na telegramie bpa St. W. Okoniewskiego z 21.9.1927

Z powodu zgonu bpa Ernesta Josepha ord. Hildesheim /1864-1928/

Z powodu zgonu bpa Wł. Krynickiego do bpa Owczarka W.

Z powodu zgonu Ksieni Benedyktynek Stanisławy Lenkiewicz 1846-1928

Do Kapituły Katedralnej Katowickiej z powodu zgonu bpa Arkadiusza Lisieckiego

Do hr Franciszka Kwileckiego z powodu zgonu jego żony

Do bpa Anatola Nowaka z powodu zgonu jego brata Gustawa

Do Kapituły Katedralnej Katowickiej z powodu zgonu ks. J. Kapicy

Do Kapituły Metropolitalnej w Krakowie z powodu zgonu ks. Jana Korzonkiewicza

Do Kapiuły Katedralnej w Przemyślu z powodu zgonu ks. Bpa Anatola Nowaka

Do bpa Adolfa Szelążka z powodu zgonu abpa P. Mańkowskiego

Z powodu zgonu kard. Van Rossum, Prefekta Propagandy Wiary

Do Mons. Carlo Salotti z okazji zgonu kard. Van Rossum

Do Kurii Berlińskiej z powodu zgonu bpa Krystiana Schreibera

Do Generała Zakonu Kaznodziejskiego z powodu zgonu kard. Frühwirth Andreas z 9.2.1933

Do Seweryna Czetwertyńskiego z powodu zgonu jego matki

Do hr Jana Zamoyskiego z powodu zgonu jego żony

Kondolencja z powodu zgonu siostry kard. Dalbora, Śliwińskiej

Do ambasadora Wł. Skrzyńskiego z powodu zgonu jego matki

Do Marii z Zaleskich Morawskich z powodu zgonu męża

Do bpa Kamprath z powodu zgonu kard. Gustawa Fryderyka Piffla abpa Wiednia

Do Alfreda Pomińskiego z powodu zgonu ojca

Do Kapituły Chełmińskiej z powodu zgonu jej prepozyta

Do Ignacego Paderewskiego z powodu zgonu jego żony

Do księcia Lubomirskiego z powodu zgonu jego żony

Do premiera Kozłowskiego z powodu zgonu Pierackiego Br.

Do żony kanclerza Dolfussa z powodu zgonu jej męża

Do Nuncjusza Ap. Franciszka Marmaggi

Do akademików należących do korporacji „Roma” na liście Korporacji Akad. „Roma” z 1.1.1930

Do arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego na liście abpa Nowowiejskiego z 12.4.1937 nr 1369

Do Rady Polonii Amerykańskiej na ręce L. T. Walkowicza, Chicago

- I telegram
- II telegram


Corrigenda et addenda

Drukuj cofnij odsłon: 2367 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone